Історія коледжу

ІСТОРІЯ РІВНЕНСЬКОГО ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ НУВГП

Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природокористування є правонаступником Технікуму технологій та дизайну Національного університету водного господарства та природокористування, який був створений на базі Рівненського текстильного технікуму.

Текстильний технікум у м. Рівне був заснований згідно з Постановою Ради Міністрів УРСР від 20.03.1961року. Перших студентів, а це було всього 90 осіб, навчальний заклад прийняв в адміністративному приміщенні льонокомбінату. Та вже через два роки технікум розпочинає самостійне життя. У 1963 році будується окремий корпус, вводяться в дію два гуртожитки, спортивний комплекс, їдальня. Крім стаціонарного відкривається заочне та вечірнє відділення. Зміцнюється матеріально-технічна база, всі лабораторії та навчальні кабінети переоснащуються новим обладнанням і технікум стає самодостатнім навчальним закладом, відомим далеко за межами міста Рівне.

З року в рік зростає контингент студентів, започатковуються нові відділення, здійснюється підготовка фахівців з нових спеціальностей.

За 55 років свого існування заклад підготував майже 25 тисяч спеціалістів для легкої та текстильної промисловості. Серед випускників коледжу багато знаних в області та за її межами людей.

Сьогодні Рівненський економіко-технологічний коледж – це потужний підрозділ Національного університету водного господарства та природокористування, який здійснює підготовку фахівців на основі базової загальної середньої і повної загальної освіти денної і заочної форми навчання за 6 галузями знань та 12 спеціальностями:

0201 «Культура»:

5.02010501 «Діловодство»;

0202 «Мистецтво»:

5.02020701 «Дизайн»;

0305 «Економіка і підприємництво»:

5.03050201 «Інформаційна діяльність підприємства»;

5.03050901 «Бухгалтерський облік»;

0505 «Машинобудування та матеріалообробка»:

5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості»;

0516 «Текстильна та легка промисловість»:

5.05160102 «Виробництво та дизайн пряжі»;

5.05160103 «Виробництво та дизайн тканин і  трикотажу»;

5.05160104 «Виробництво та дизайн нетканих  текстильних матеріалів»;

5.05160201 «Швейне виробництво»;

5.05160203 «Моделювання та конструювання промислових виробів»;

1401 «Сфера обслуговування»:

5.14010201 «Обслуговування та ремонт електропобутової техніки»;

5.14010301 «Туристичне обслуговування».

Коледж акредитовано за І рівнем акредитації з вищеперерахованих галузей знань та спеціальностей, про що Міністерством освіти і науки України видані відповідні сертифікати.

Вся діяльність коледжу здійснюється у відповідності до Конституції України, Закону України “Про освіту”, Закону України “Про вищу освіту”, інших законодавчих актів України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України.

Загальний ліцензований обсяг у коледжі становить 500 осіб, з них: денна форма навчання – 380 осіб; заочна форма навчання -120 осіб.

Сьогодні свої знання і свій досвід студентській молоді передають 70 викладачів та 4 майстра виробничого навчання. Серед них 32 викладача мають першу та вищу кваліфікаційні категорії, 7 викладачів – педагогічне звання „викладач-методист”, 3 викладача – нагрудний знак „Відмінник освіти України”. Очолює педагогічний колектив відмінник освіти України, спеціаліст вищої категорії, магістр педагогіки – Дем’янюк Віктор Володимирович.

На замовлення Міністерства освіти і науки України заклад є розробником галузевого стандарту вищої освіти України зі спеціальності 5.05160104 «Виробництво та дизайн нетканих текстильних матеріалів».

Викладачі коледжу входили до складу робочих груп з розробки галузевих стандартів вищої освіти України зі спеціальностей 5.05050210 «Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості», 5.05160102 «Виробництво та дизайн пряжі», 5.05160103 «Виробництво та дизайн тканин і трикотажу». Педагогічний колектив постійно працює над удосконаленням навчально-методичних комплексів дисциплін, методичним забезпеченням лабораторних та практичних занять, самостійної роботи студентів, розробкою навчальних програм.

Важливою складовою підготовки висококваліфікованих спеціалістів є створення умов для практичного навчання студентів. В коледжі для цього належним чином обладнано 6 лабораторій та 7 майстерень, 4 комп’ютерні класи, зал дипломного і курсового проектування, бібліотека з читальним залом.

Коледж входить до навчально-виробничого наукового комплексу Київського національного університету технологій і дизайну. Студенти коледжу мають можливість продовжити навчання в навчальних закладах ІІІ – ІV рівнів акредитації: Національному університеті водного господарства та природокористування, Хмельницькому національному університеті, Київському національному університеті технологій і дизайну та ін.

В колективі викладачів коледжу панує доброзичлива атмосфера. До студентів ставляться з повагою, як до рівноправних членів творчого процесу опанування професією, виховується впевненість у можливостях досягнення поставленої мети. Історія коледжу є предметом гордості усіх, хто в ньому працює і навчається, даниною глибокої подяки усім, хто збагачував його славу і честь, створював традиції і закладав фундамент на майбутнє.