Циклова комісія іноземних мов та туризму

Король Олена Юріївна
Голова циклової комісії іноземних мов та туризму

Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина.
Йоганн Вольфганг фон Ґете

Додатки

Склад комісії

План роботи

Завдання комісії

У наш час знання іноземної мови відкриває перед людиною досить широкі перспективи. Зокрема, чим більше мов знає людина , тим вищі шанси будь-де: на ринку праці, в подорожах, у спілкуванні.У сучасному житті знання іноземних мов не тільки дозволяє людині почуватися більш успішною, але й з легкістю руйнує кордони та робить світ довкола цікавішим.
Викладання іноземної мови у нашому навчальному закладі здійснюється з часів його існування. У 2015 році з відкриттям спеціальності «Туристичне обслуговування», було створено циклову комісію іноземних мов та туризму.
Головною метою навчання іноземним мовам в коледжі є підготовка майбутніх спеціалістів до практичного володіння іноземними мовами з професійно – орієнтованим спрямуванням. Вивчення іноземних мов розглядається як набуття студентами комунікативної компетенції для практичного користування певною іноземною мовою, а саме: робота з відповідною іншомовною літературою зі своєї спеціальності; листування з іноземними партнерами; участь у ділових бесідах; при укладанні угоди тощо.
З метою підвищення власної науково-методичної кваліфікації викладачі циклової комісії проходять стажування за кордоном та у вищих навчальних закладах України, беруть участь у методичних семінарах з питань впровадження нових форм і методів навчання, в обласних методичних об’єднаннях викладачів іноземних мов.
Основною науково-методичною темою, над якою працює циклова комісія є «Використання інформаційно-комунікаційних технологій як шлях до підвищення рівня компетентності студента ».

Король Олена Юріївна
Голова циклової комісії іноземних мов та туризму

Чачіна Галина Сергіївна
Завідувач відділенням

Лопуга Анастасія Василівна
Спеціаліст

Набакорська Світлана Миколаївна
Спеціаліст

Ямкова Марина Володимирівна
Спеціаліст

Гронь Віталій Матвійович
Спеціаліст

Гончар Павло Валентинович
Спеціаліст

Костецька Ірина Анатоліївна
Спеціаліст

Стратюк Олег Андрійович
Спеціаліст