Циклова комісія фізичного виховання, БЖД та захисту Вітчизни

Данилюк Геннадій Федорович
Голова циклової комісії

викладач фізичного виховання, спеціаліст вищої категорії, 16.12.1961р.н. Освіта – вища: Львівськи

Кредо

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник директора

з навчальної роботи

_____________  К.В. Михасюк

____________________2017р.

 

План

роботи циклової комісії фізичного виховання, БЖД та захисту Вітчизни на 1-2 семестр 2017-2018 навчального року

п/п

ЗМІСТ РОБОТИ Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1.

 

Розробити та вдосконалити навчально-методичну документацію Протягом н.р.

 

 

 

 

1.1.

 

 

 

 

 

 

Робочі навчальні програми з предметів:

–          фізичне виховання;

–          фізична культура;

–          захист Вітчизни;

–          БЖД;

–          охорона праці;

–          охорона праці в галузі.

до 01.09.2017

 

 

 

 

 

 

викладачі комісії

 

 

 

 

 

 

 

1.2.

 

 

План роботи з фізичного виховання на 2017-2018 н. р.

 

до 16.09.17

 

 

керівник ФВ

 

1.3.

 

Календар спортивно-масових заходів коледжу на 2017-2018 н. р. до 16.09.17 керівник ФВ
1.4. Графік роботи спортивних секцій на 1-й семестр 2017-2018 н. р. до 16.09.17 керівник, викладачі ФВ
1.5. Графік роботи спортивних секцій на 2-й семестр 2017-2018 н. р. до 11.01.18 керівник, викладачі ФВ
1.6. Індивідуальні плани викладачів на 2017-2018 н. р. до 01.09.17 викладачі
1.7. План роботи кабінетів :

-захист Вітчизни;

-фізичного виховання;

-охорони праці

до 16.09.17 зав. кабінетами
1.8. Методичні рекомендації, методичні розробки з предметів, секційної роботи

тощо

протягом навчального року викладачі

комісії

1.9. Розглянути та перезатвердити нормативи з фізичної підготовки для студентів 1-4 курсів денної форми навчання вересень викладачі ФВ та захисту Вітчизни
 2. Організувати прийом контрольних нормативів на всіх курсах після кожної пройденої теми (розділу навч. програми) протягом начального року викладачі ФВ
 3. Призначити головних суддів з внутрішніх змагань коледжу до 01.10.2017р. керівник та викладачі ФВ

 

 

 

 

 

п/п

ЗМІСТ РОБОТИ Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
4. Призначити відповідальних за формування збірних команд коледжу з окремих видів спорту для участі в міських та обласних змаганнях вересень керівник та викладачі ФВ
 5. Проводити бесіди зі студентами коледжу щодо позитивного впливу на фізичний та психологічний стан людини фізичних вправ. протягом навчального року викладачі

комісії

6. Проводити бесіди зі студентами коледжу про негативний вплив тютюнопаління, наркотичної залежності, вживання алкоголю на організм людини, особливо підлітків. протягом навчального року викладачі

комісії

7. Висвітлювати інформацію про участь збірних команд, окремих спортсменів у міських, обласних, всеукраїнських змаганнях, окремих турнірах. постійно протягом

року

керівник ФВ, відповідальний за надання інформації
8. Систематично проводити засідання циклової комісії. 1 раз у місяць голова комісії
9. Співпрацювати з класними керівниками груп з метою недопущення попусків занять студентами без поважаних причин, при необхідності викликати таких студентів на засідання циклової комісії. постійно протягом навчального року викладачі

комісії,

голова комісії

10. З метою підвищення професійної майстерності організувати взаємовідвідування занять між викладачами комісії. згідно з графіком голова комісії
11. Провести «Тиждень комісії» квітень викладачі

комісії

12. Брати участь збірними командами коледжу в міських фізкультурно-спортивних заходах. згідно з міським календарем ФКС заходів керівник ФВ, викладачі,

відповідальні за види спорту

13. Заслуховувати звіт про проведену роботу викладачами комісії. 1 раз в семестр голова комісії
14. Здійснювати контроль за виконанням рішень засідань комісії. постійно голова комісії

 

 

 

 

 

 

 

Засідання циклової комісії

п/п

ЗМІСТ РОБОТИ Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
1. 1) Узгодження планів роботи комісії.

2) Узгодження робочих навчальних програм викладачів комісії та педнавантаженя.

3)Узгодження планів стажування та атестації викладачів комісії.

4) Виконавча дисципліна серед членів комісії.

до 01.09.17

до 01.09.17

 

до 01.09.17

 

постійно

 

голова комісії

викладачі комісії

 

голова комісії,

викладачі комісії

голова комісії

2. 1) Обговорення та узгодження плану роботи з фізичного виховання на новий навчальний рік, роботи секції.

2) Підбір тем методичних розробок для роботи викладачів комісії в 2017-2018 н. р.

3) Призначення відповідальних за формування та участь збірних команд коледжу в міській спартакіаді.

вересень

 

 

 

вересень

 

вересень

 

керівник ФВ

 

 

голова комісії,

викладачі ФВ

 

керівник ФВ

 

3. 1) Аналіз відвідування занять студентами. Висновки. Прийняття відповідних рішень.
2) Узгодження графіка взаємовідвідування занять між викладачами комісії на 1-е півріччя.3) Аналіз прийому контрольних нормативів фізичної підготовленості (біг 2000, 3000 м.)
жовтень

 

жовтень

 

 

жовтень

викладачі комісії

 

голова комісії,

викладачі комісії

 

викладачі ФВ

4. 1) Аналіз позакласної роботи : проведення секційних занять, матчеві зустрічі, участь в міських та обласних фізкультурно-спортивних заходах тощо.

2) Ведення документацій (заповнення журналів тощо)
3) Стан матеріально технічної бази. Першочергові та перспективні завдання.

листопад

 

 

 

листопад

 

листопад

викладачі комісії

керівник ФВ

 

 

голова комісії

 

зав. кабінетами,

викладачі комісії

5. 1) Підсумки роботи в першому семестрі. Робота викладачів з студентами – боржниками. Завдання на другий семестр.

2) Аналіз взаємовідвідувань занять між викладачами комісії.

3) Аналіз виконання студентами контрольних нормативів з фізичної підготовленості (тести на силу, гнучкість, спритність)

грудень

 

 

грудень

 

грудень

 

голова комісії,

викладачі комісії

 

голова комісії,

викладачі комісії

викладачі ФВ

 

 

 

 

 

 

п/п

ЗМІСТ РОБОТИ Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 2 3 4 5
6. 1) Узгодження графіків роботи спортивних секцій на 2-е півріччя

2) Узгодження графіка взаємовідвідування уроків між викладачами комісії на 2-е півріччя.

3) Про роботу викладачів комісії з студентами-боржниками.

січень

 

січень

 

 

січень

 

керівник ФВ,

викладачі ФВ

зав. кабінетами

голова комісії,

викладачі комісії

голова та члени комісії

7. 1) Про хід методичної роботи викладачами комісії.

2) Про участь збірних команд коледжу в міських та обласних змаганнях

3). Завдання комісії щодо профорієнтаційної роботи.

лютий

 

лютий

 

лютий

голова та члени комісії, керівник ФВ,відповідальний за види спорту

голова та члени комісії,

керівник ФВ

8. 1) Підготовка та організація « Тижня комісії ФВ та БЖД»

2) Про роботу викладачів комісії зі студентами, які мають заборгованість з предмету.

3) Контроль за навчальним процесом студентів, які членами збірних команд коледжу з окремих видів спорту.

березень

 

 

березень

 

 

березень

голова комісії,

викладачі комісії

 

викладачі комісії

 

керівник ФВ, викладачі, відповідальні по видам спорту

9. 1) Аналіз виконання студентами контрольних тестів з ігрових видів спорту.

2) Контроль за навчальним процесом студентів-спортсменів – членів збірних команд коледжу.

3) Підсумки проведення «Тижня комісії»

квітень

 

квітень

 

 

квітень

керівник, викладачі ФВ

голова та члени комісії

 

голова та члени комісії

10. 1) Про стан матеріально-технічної бази.

2) Аналіз виконання контрольних нормативів та тестів фізичної підготовленості студентами.

3) Підсумки секційної роботи з окремих видів спорту.

травень

травень

 

 

травень

 

зав. кабінетами

викладачі ФВ

 

 

керівник ФВ, тренери

11. 1) Про проведену профорієнтаційну роботу.

2) Підсумки роботи комісії

3) Про пед. навантаження викладачів комісії      на 2017-2018 н. р.

червень

червень

червень

 

викладачі комісії

голова комісії

голова комісії

 

 

 

Голова комісії                                                                    Г. Ф. Данилюк

Жильчук Володимир Петрович
Керівник фізвиховання

Сардига Михайло Дмитрович
Викладач фізвиховання

Басич Олександр Іванович
Викладач фізвиховання

Бовсунюк Дмитро Володимирович
Викладач фізвиховання

Головко Сергій Васильович
Викладач предмету «Захист Вітчизни»

Янушкевич Світлана Володимирівна
Завідувач відділенням

Мельничук Олена Анатоліївна
Викладач БЖД та охорони праці