Циклова комісія діловодства та інформаційної діяльності

Бережняк Оксана Миколаївна
Голова циклової комісії

Освіта – сьогодні. Кар’єра – завтра. Успіх – завжди!

З 01 вересня 2016 року Комісія здійснює підготовку молодших спеціалістів за двома напрямами:
– 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (спеціалізація «Діловодство»);
– 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” (спеціалізація «Інформаційна діяльність підприємства»).

Наші спеціальності – це відповідь на вимогу часу, нагальна потреба інформаційного суспільства. Адже сьогодні в кожній установі необхідні фахівці з навичками документування і володіння комп’ютерними технологіями, які вміють працювати з електронними базами даних, цифровими підписами, створюють електронні документи, мають навички ділового етикету й офісного сервісу, практичні вміння в галузі архівознавства і спеціального діловодства.

План роботи на 2017-2018 н.р.

1.  ЗМІСТ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

 

Зміст роботи Термін виконання Хто виконує
1 2 3 4
1. Навчально – організаційна робота
1. Робота над програмами  з предметів та робочими навчальних програмами. вересень члени комісії
2. Складання планів роботи комісії,  кабінетів та індивідуальних планів викладачів. вересень голова комісії, викладачі-

зав. кабінетами

3. Робота зі студентами нового набору  та  їх батьками, адаптація студентів. вересень –

жовтень

куратори груп нового набору
4. Підготовка графіку стажування та атестації викладачів комісії, оформлення документації. вересень голова комісії

викладачі

5. Складання графіку взаємовідвідування  занять вересень голова комісії

 

6. Організувати відвідування занять окремих викладачів для вивчення системи їх роботи та надання методичної допомоги. Протягом року Голова ЦК

члени комісії

7. Планувати, розглядати та обговорювати на засіданні ЦК чинні сучасні та нові нормативні документи, нову науково-методичну літературу. Протягом року Голова ЦК

члени комісії

8. Продовження роботи над  методичним забезпеченням предметів, що викладаються. І – ІІ семестр викладачі комісії
9. Складання, обговорення  та затвердження екзаменаційних білетів. І – ІІ семестр викладачі
10. Планування та розроблення заходів, присвячених тижню циклової комісії та декаді гуманітарних предметів. лютий-березень голова комісії

викладачі

11. Проведення Тижня комісії:

–                   випуск науково-розважальної газети «Діловий світ»;

–       олімпіада з діловодства;

–                   конкурс презентацій майбутньої професії (гр. 2ДВ, 2ІДП, 3ДВ, 3 ІДП);

– проведення виховного заходу профорієнтаційного спрямування

„ Хочу в РЕТК” тощо;

квітень голова комісії

викладачі

12. Участь у роботі педагогічної та методичної рад. згідно плану викладачі
13. Організувати роботу з обдарованими студентами щодо надання їм індивідуальної допомоги в розширенні знань. Протягом року Голова ЦК

члени комісії

14. Звітність викладачів по виконанню навчально – методичної роботи 1 раз на семестр викладачі
2.      Навчально-методична робота

 

1. Доповнити, удосконалити, перевірити навчально-методичні комплекси  з урахуванням всіх змін та доповнень.

 

Вересень викладачі комісії
2. Забезпечувати виконання навчальних планів і програм дисциплін циклу, своєчасно вносити зміни та доповнення до навчальних програм дисциплін. протягом року викладачі комісії
3. З метою підвищення рівня педагогічної майстерності та зростання методичного  рівня викладання предметів заслухати та обговорити такі питання:

– Ситуаційні кейс-завдання та приклади їх застосування для підготовки майбутніх організаторів діловодства (Бережняк О.М.);

– Про впровадження сучасних інформаційних технологій для методичного забезпечення самостійної роботи студентів (Романович М.Ю., Ковальчук Б.С.)

– Використання групових форм роботи на уроках історії як основна складова інноваційного навчання (Ютовець В.І.)

. Інформаційно-комунікаційні технології при вивченні діловодства (Залізняк М.Ю.)

 

впродовж року Голова комісії, викладачі
4. Участь викладачів комісії в роботі обласних методичних об’єднань. згідно з планом викладачі
5. Вивчення та  обговорення  новітніх методів  викладання дисциплін. впродовж року викладачі
6. Проведення директорських контрольних робіт з усіх предметів циклу. згідно з планом викладачі
7. Організовувати, брати участь у проведенні науково-практичних конференцій, олімпіад, вікторин, конкурсів, виставок творчих робіт студентів тощо. протягом року голова комісії
8. Розробляти методики застосування комп’ютерних та інших сучасних технологій

у навчальному процесі.

протягом року голова комісії
9. Заслухати та обговорити результати контрольних робіт з дисциплін циклу, результатів екзаменів та диференційованих заліків. За планом, січень, червень голова комісії
3. Виховна та позанавчальна робота

 

1. Випуск стінгазет при кабінетах.

 

згідно плану виховної роботи коледжу студенти
2. Робота з студентами нового набору щодо їх адаптації. вересень, жовтень куратори груп нового набору,
3. Забезпечення участі студентів  у заходах, що відбуваються у коледжі. Відвідування драмтеатру, обласної бібліотеки, орг. залу, тощо. згідно з  планом виховної роботи викладачі-куратори
4. Робота з батьками, батьківським комітетом та проведення батьківських зборів. вересень-червень викладачі-куратори лютий-березень викладачі
5. Залучати студентів до виготовлення наочностей, створення презентацій , написання тестів, рефератів, НДРС. Протягом року викладачі комісії
6. Олімпіада з української мови. листопад викладачі

укр. мови

7. Провести заходи  з питань євроатлантичної інтеграції України

–          Молодіжна гра «Чому я «за» чи «проти» НАТО?» (Чередниченко Д.В.);

–          Семінар «Відмінності між ЄС і НАТО, історія створення та завдання Альянсу» (Пасічник О.А.)

–          Вікторина «Знайома і незнайома Європа»  (Ковальчук Б.С.);

–          Круглий стіл «Успіхи та проблеми України на шляху європейської інтеграції» (Ютовець В.І.)

 

жовтень;

травень

викладачі
8. Проведення тижня спеціальностей «Діловодство» та «Інформаційна діяльність підприємств».

 

квітень голова комісії

викладачі

9. Участь викладачів комісії у  заході «День  відкритих дверей» ( презентація професії). згідно з планом викладачі
10. Профорієнтаційна робота.

Лекція для випускників „Особливості укладання резюме”.

 

червень викладачі
11. Проведення ремонтних робіт при кабінетах.

 

 

червень зав.кабінетами

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ПЛАН РОБОТИ ЗАСІДАНЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ 2017-2018 н.р.
№ з/п Основні питання Строк проведення Відмітка про виконання
1 2 3 4
1. ЗАСІДАННЯ 1

Обговорення та затвердження планів роботи:

1.  Циклової комісії.

2.  Робочих навчальних програм.

3.  Роботи  кабінетів.

4.  Графіка взаємовідвідувань.

5.  Індивідуальних планів викладачів, тощо.

6.  Обговорення участі викладачів комісії у проведенні педагогічних та методичних рад.

серпень

2017 р.

+
2. ЗАСІДАННЯ 2

1. Ситуаційні кейс-завдання та приклади їх застосування для підготовки майбутніх організаторів діловодства (Бережняк О.М.).

2. Обговорення та затвердження тем курсових робіт з «Документознавства».

вересень

2017 р.

 

 

3. ЗАСІДАННЯ 3

1. Обговорення та затвердження матеріалів для 1 етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та конкурсу знавців укр. мови ім. Петра Яцика.

2. Обговорення і підготовка заходів до Міжнародного дня ООН (24 жовтня ):

–           Молодіжна гра «Чому я «за» чи «проти» НАТО?» (Чередниченко Д.В.);

–          Семінар «Відмінності між ЄС і НАТО, історія створення та завдання Альянсу»   (Пасічник О.А.)

жовтень 2017 р.

 

 

4. ЗАСІДАННЯ 4

1. Обговорення участі  викладачів комісії в обласному методичному об’єднанні викладачів української мови та літератури.

2.  Обговорення та затвердження матеріалів До Дня української писемності та мови (09.11): – бесіда «Барви рідного слова»; – конкурс авторських віршів серед студентів та викладачів (1-4 курси); – година спілкування: «У світі чарівних звуків і слів» (про рідну мову); – радіогазета «Любіть Україну…» тощо.

3. Обговорення екзаменаційної документації на денному та заочному відділеннях .

4.Стан підготовки курсових робіт в групі 3 ДВ з дисципліни «Документознавство».

листопад 2017 р.
5. ЗАСІДАННЯ 5

1.Стан підготовки студентів до зимової сесії.

2.Про виконання програми навчальної практики студентами гр. 3ДВ, 3 ІДП.

3.Звітність викладачів по роботі за І семестр.

грудень

2017 р.

 

6. ЗАСІДАННЯ 6

1.  Аналіз стану успішності та відвідування занять студентами коледжу  за I семестр 2017-2018 н. р.

2. Обговорення тематики та завдань курсових робіт для студентів спеціальностей «Діловодство» та «Інформаційна діяльність підприємств», затвердження необхідної документації .

січень

2018 р.

 

7. ЗАСІДАННЯ 7

1.Про впровадження сучасних інформаційних технологій для методичного забезпечення самостійної роботи студентів. (Романович М.Ю., Ковальчук Б.С.)

2. Обговорення і затвердження заходів, присвячених тижню комісії, підготовка матеріалів для  виставки методичних розробок і творчих робіт студентів та викладачів.

3. Участь в концертній  програмі «Студентам з любов’ю».

лютий

2018 р.

8. ЗАСІДАННЯ 8

1. Використання групових форм роботи на уроках історії як основна складова інноваційного навчання (Ютовець В.І.)

2. Обговорення профорієнтаційної роботи членів            комісії. Участь у проведені „ Днів відкритих дверей”.

березень 2018 р.
9. ЗАСІДАННЯ 9

1. Інформаційно-комунікаційні технології при вивченні діловодства (Залізняк М.Ю.)

2. Тиждень комісії.

3. Різне.

квітень

2018 р.

10. ЗАСІДАННЯ 10

1.Розгляд та затвердження екзаменаційних білетів, підготовка матеріалів до комплексного державного екзамену.

2. Аналіз директорських та комплексних контрольних робіт за II семестр 2017-2018 н. р.

3. Обговорення і затвердження заходів, присвячених Дню Європи – 20 травня):

– Вікторина «Знайома і незнайома Європа»  (Ковальчук Б.С.);

– Круглий стіл «Успіхи та проблеми України на шляху європейської інтеграції» (Ютовець В.І.)

травень

2018р.

11. ЗАСІДАННЯ 11

1. Якість знань студентів із дисциплін професійно-практичного циклу спеціальностей „Діловодство”та «Інформаційна діяльність підприємств».

2.Підсумки технологічної практики студентів гр. 3ДВ

та 3 ІДП.

3.Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів.

4. Обговорення орієнтовного плану роботи на

наступний навчальний рік.

 

 

 

 

червень

2018 р.

 

  1. ПОПЕРЕДНІЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ

ТЕМАТИЧНОГО ТИЖНЯ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

ДІЛОВОДСТВА ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

у  2017/ 2018 н. р.

 

Зміст роботи Термін виконання Хто виконує
Проведення тематичного тижня:

–         Випуск науково-розважальної газети «Діловий світ»;

–         Олімпіада з фахових предметів;

–         Конкурс «Кращий за професією»;

–         Навчальні екскурсії;

–         Виставка технічних засобів навчання;

–         Відкрите заняття;

–         Профорієнтаційний захід тощо.

 

23-27 квітня голова комісії,

члени комісії, студенти груп 2ДВ, 3ДВ,

2 ІДП, 3ІДП

 

 

  1. ГРАФІК

ВЗАЄМОВІДВІДУВАНЬ ЗАНЯТЬ ВИКЛАДАЧІВ

ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ДІЛОВОДСТВА

ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НА І СЕМЕСТР 2017 – 2018 Н.Р.

 

№ з/п ПІБ викладача В якому тижні місяця планується відвідування
Вересень 2017

 

Жовтень 2017 Листопад 2017
1 2 3 4

 

1 2 3 4 1 2 3 4
1 Бережняк О.М. №2 №3 №4
2 Залізняк М.О. №1 №7 №3
3 Ковальчук Б.С. №9 №7
4 Рейнська В.Б. №1 №2
5 Овсіюк М.Г. №2 №8
6 Пасічник О.А. №9 №5 №1
7 Солончук М.Ю. №5 №6 №4
8 Чередниченко Д.В. №7 №4 №5
9    Ютовець В.І. №8 №6

 

 

 

 

 

 

 

на ІІ семестр 2018 – 2019 н.р.

 

№ з/п

 

ПІБ викладача

Лютий

2018

Березень  2018 Квітень

2018

Травень 2018 Червень  2018
1 2 3 4 1 2 3 4

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1 Бережняк О.М. №5 №6 №6 №7 №8 №9
2 Залізняк М.О. №9 №5 №4
3 Ковальчук Б.С. №2 №4 №6 №1     №5
4 Рейнська В.Б. №3 №3 №8 №9 №7
5 Овсіюк М.Г. №7 №9 №3 №6     №4
6 Пасічник О.А. №8 №7 №2 №1  №2
7 Солончук М.Ю. №1 №2 №9 №3
8 Чередниченко Д. №3 №2 №6
9    Ютовець В.І. №4 №5 №5 №1 №7

 

Список членів комісії ( з умовними позначеннями)

 

1.  Бережняк О.М.        №1

2.  Залізняк М.О.          №2

3.  Ковальчук Б.С.        №3

4.  Рейнська В.Б.          №4

5.  Овсіюк М.Г.            №5

6.  Пасічник О.А.         №6

7.  Солончук М.Ю.      №7

8.  Чередниченко Д.В. №8

9.  Ютовець В.І.           №9

 

 

 

 

 

 

Бережняк Оксана Миколаївна
Голова циклової комісії

Залізняк Марія Олександрівна
Спеціаліст

Солончук Марія Юріївна
Викладач

Овсіюк Марія Георгіївні
Викладач

Ковальчук Богдан Сергійович

Ютовець Віталій Іванович
Викладач

Луцук Марія Олександрівна
Інспектор з кадрів, викладач

Пасічник Олексій Анатолійович
Фахівець з професійної орієнтації випускників навчального закладу, викладач

Чередніченко Дмитро Віталійович
Культорганізатор, викладач

Рейнська Вікторія Борисівна
викладач, працює за зовнішнім сумісництвом