Циклова комісія мовознавства та суспільних дисциплін

Гронь Віталій Матвійович
Спеціаліст

Досягнення найвищих доброчинств є мета людини. Для досягнення їх не слід ставити собі ніяких меж.
Г.Сковорода

Додатки

Циклова комісія мовознавства та суспільних дисциплін РЕТК НУВГП забезпечує процес оволодівання студентами науковими теоретичними знаннями, здійснює професійну підготовку, створює умови для творчо-пошукової діяльності. Викладачі комісії орієнтують студентів на високу активність навчально-пізнавальної та самостійної діяльності, впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: лекції-конференції, рольові та ділові ігри; інтерактивні методи навчання: мікрофон, мозковий штурм, проблемно-пошуковий метод, дискусію, роботу в малих групах, презентації тощо.

Нарижна Анжела Геннадіївна

Голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Журавльова Ірина Миколаївна

Навозняк Віталій Георгійович

Остапчук Наталія Анатоліївна

Наші будні