Циклова комісія мовознавства та суспільних дисциплін

Гронь Віталій Матвійович

Голова циклової комісії, викладач іноземної мови, спеціаліст

Циклова комісія мовознавства та суспільних дисциплін РЕТК НУВГП забезпечує процес оволодівання студентами науковими теоретичними знаннями, здійснює професійну підготовку, створює умови для творчо-пошукової діяльності. Викладачі комісії орієнтують студентів на високу активність навчально-пізнавальної та самостійної діяльності, впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: лекції-конференції, рольові та ділові ігри; інтерактивні методи навчання: мікрофон, мозковий штурм, проблемно-пошуковий метод, дискусію, роботу в малих групах, презентації тощо.

Нарижна Анжела Геннадіївна

Викладач української мови та літератури, економіки

Журавльова Ірина Миколаївна

Викладач правознавства

Остапчук Наталія Анатоліївна

Викладач української мови та літератури, історії

Навозняк Віталій Георгійович

Викладач соціології та філософії

Пасько Марія Олександрівна

Артемова Алла Миколаївна

Вокальчук Євген Лукашович

Викладач української мови, методист коледжу