Приймальна комісія

Міністерство освіти і науки України

Рівненський економіко-технологічний коледж

Національного університету водного господарства та природокористування

Коледж готує молодших спеціалістів на основі базової загальної середньої освіти

(9 кл) за спеціальностями (денна форма навчання):

022 Дизайн (спеціалізація “Дизайн інтер’єру”, спеціалізація“ Графічний дизайн ”);

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (спеціалізація “Діловодство”);

071 Облік і оподаткування (спеціалізація “ Облік і аудит підприємницької діяльності “ та спеціалізація “Фінанси та кредит“);

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація “Інформаційна діяльність підприємств”);

133 Галузеве машинобудування (спеціалізація “Інженерна механіка” та спеціалізація “Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості”);

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація “Обслуговування та ремонт електропобутової техніки”)

182 Технології легкої промисловості ( спеціалізація “Швейне виробництво“ та спеціалізація “Моделювання та конструювання промислових виробів“ );

242 Туризм(спеціалізація ”Туристичне обслуговування”)

Коледж готує молодших спеціалістів на основі повної загальної середньої освіти

(11 кл) за спеціальностями (денна форма навчання):

182 Технології легкої промисловості (спеціалізація “Моделювання та конструювання промислових виробів“ );

182Технології легкої промисловості ( спеціалізаціяШвейне виробництво“ );

022 Дизайн (спеціалізація “Дизайн інтер’єру”, спеціалізація“ Графічний дизайн”);

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (спеціалізація “Діловодство”);

071 Облік і оподаткування (спеціалізація “Облік і аудит підприємницької діяльності“ та спеціалізація “Фінанси та кредит“);

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціалізація “Інформаційна діяльність підприємств”);

133 Галузеве машинобудування (спеціалізація “Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості”);

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (спеціалізація “Обслуговування та ремонт електропобутової техніки”)

242 Туризм(спеціалізація ”Туристичне обслуговування”)

Заочна форма навчання

182Технології легкої промисловості ( спеціалізаціяШвейне виробництво“ ) –на основі ОКР Кваліфікований робітник;

071 Облік і оподаткування (спеціалізація “Бухгалтерський облік“) – на основі повної загальної середньої освіти (11 кл) та на основі ОКР Кваліфікований робітник

133 Галузеве машинобудування (спеціалізація “Інженерна механіка” та спеціалізація “Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості”);

 На базі базової середньої освіти (9 кл.):

 1. Дизайн
  (Термін навчання 3 роки 10 місяців)
 2. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
  (Термін навчання 2 роки 10 місяців)
 3. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  (Термін навчання 2 роки 10 місяців)
 4. Облік і оподаткування
  (Термін навчання 2 роки 10 місяців)
 5. Галузеве машинобудування
  (Термін навчання 3 роки 10 місяців)
 6. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  (Термін навчання 3 роки 6 місяців)
 7. Технології легкої промисловості (Швейне виробництво)
  (Термін навчання 3 роки 10 місяців)
 8. Туризм
  (Термін навчання 3 роки 5 місяців)

На базі повної середньої освіти (11 кл.):

 1. Дизайн
  (Термін навчання 2 роки 10 місяців)
 2. Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
  (Термін навчання 1 рік 10 місяців)
 3. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
  (Термін навчання 1 рік 10 місяців)
 4. Облік і оподаткування
  (Термін навчання 1 рік 10 місяців)
 5. Галузеве машинобудування
  (Термін навчання 2 роки 10 місяців)
 6. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  (Термін навчання 2 роки 6 місяців)
 7. Технології легкої промисловості (Швейне виробництво)
  (Термін навчання 2 роки 10 місяців)
 8. Туризм
  (Термін навчання 2 роки 5 місяців)
 9. Моделювання та конструювання промислових виробів
  (Термін навчання 2 роки 10 місяців)

Державний вищий навчальний заклад Рівненський економіко-технологічний коледж Національного університету водного господарства та природо-користування ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ на 2018 – 2019 навчальний рік на навчання за рахунок коштів ДЕРЖАВНОГО бюджету, коштів ЮРИДИЧНИХ та ФІЗИЧНИХ осіб.

Телефон приймальної комісії – 097 31 99 054

Коледж здійснює підготовку молодших спеціалістів за спеці-альностями: На основі базової середньої освіти (9 кл.): На основі повної середньої освіти (11 кл.): 1. Дизайн (Термін навчання 3 роки 10 міс) 2.Інформаційна, бібліотечна та архівна справа (Термін навчання 2 роки 10 місяців)

3. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Термін навчання 2 роки 10 місяців)

4. Фінанси та кредит (Термін навчання 2 роки 10 місяців)

5. Облік і аудит підприємниць-кої діяльності (Термін навчання 2 роки 10 місяців

6. Галузеве машинобудування (Термін навчання 3 роки 10 місяців)

7. Електроенергетика, елект-ротехніка та електромеханіка

1. Дизайн (Термін навчання 2 роки 10 місяців)

2. Інформаційна, бібліотечна та ар-хівна справа (Термін навчання 1 рік 10 місяців)

3. Підприємництво, торгівля та бі-ржова діяльність (Термін навчання 1 рік 10 місяців)

4. Облік і оподаткування (Термін навчання 1 рік 10 місяців)

5. Галузеве машинобудування (Термін навчання 2 роки 10 місяців)

6. Електроенергетика, електротех-ніка та електромеханіка (Термін на-вчання 2 роки 6 місяців)
(Термін навчання 3 роки 6 місяців)
8. Технології легкої промисло-
вості (Швейне виробництво)
(Термін навчання 3 роки 10 місяців)
9. Моделювання та конструю-
вання промислових виробів
(Термін навчання 3 роки 10 місяців)
10. Туризм
(Термін навчання 3 роки 5 місяців)
7. Технології легкої промисловості
(Швейне виробництво)
(Термін навчання 2 роки 10 місяців)
8. Моделювання та конструювання
промислових виробів
(Термін навчання 2 роки 10 місяців)
9. Туризм
(Термін навчання 2 роки 5 місяців)
Проводиться набір осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
кваліфікованого робітника або на базі ПЗСО на заочну форму на-
вчання зі скороченим терміном навчання:
— Облік і оподаткування (Термін навчання 2 рік 6 місяців);
— Технології легкої промисловості (Швейне виробництво) (Термін на-
вчання 2 роки 8 місяців)
ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ
Абітурієнти, які вступають на навчання на основі базової серед-
ньої освіти (9 кл.) на спеціальністі : « Інформаційна, бібліотечна
та архівна справа», « Підприємництво, торгівля та біржова діяль-
ність», «Фінанси та кредит», « Облік і аудит підприємницької дія-
льності », « Галузеве машинобудування», « Електроенергетика, еле-
ктротехніка та електромеханіка», «Швейне виробництво» та
«Моделювання та конструювання промислових виро-
бів» складають вступні іспити з предметів:
українська мова – диктант, математика – усно;
на спеціальність “Туризм” вступні іспити з предметів:
українська мова – диктант, географія – усно;
на спеціальність «Дизайн»-українська мова – диктант, творчий
конкурс-рисунок.
Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної, середньої освіти
(11 класів) вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, зараховуються бали сертифіката Українського
центру оцінювання якості освіти 2016, 2017 та 2018року крім випадків
передбачених законодавством, з таких предметів:
1. Українська мова та література та математика (базовий рі-
вень) або Історія України (базовий рівень) – для спеціальностей:
« Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», « Підприємниц-
тво, торгівля та біржова діяльність», « Облік і оподаткування »,
« Галузеве машинобудування», « Електроенергетика, електроте-
хніка та електромеханіка», «Швейне виробництво» та «Моделю-
вання та конструювання промислових виробів»
2. Українська мова та література та географія або історія Украї-
ни(базовий рівень) – для спеціальності «Туризм».
3. Українська мова та література (базовий рівень), творчий кон-
курс(Рисунок) – для спеціальності «Дизайн».
Іногородні забезпечуються гуртожитком
У коледжі створена широка мережа студентського дозвілля: спортивні
секції, гуртки художньої самодіяльності, зокрема, танцювальний ансамбль
«Ноу Нейм», ансамбль пісні «Набережняночка», дискусійний клуб «Срібло
слів», КВН-клуб, студія студентського кіно «СКІФ» та студентський творчий
колектив «Фешн-студія».
Абітурієнти при вступі подають такі документи:
1. Заяву (абітурієнт заповнює особисто в приймальній комісії);
2. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-
кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток
до нього, ОРИГІНАЛ та КОПІЇ;
3. Вступники, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, по-
дають сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти
2016року;
4. 6 кольорових фотокарток розміром 3×4 см;
5. Карта профілактичних щеплень;
6. Абітурієнти, які користуються пільгами, здають ксерокопії документів,
що підтверджують наявність пільг в день здачі документів (оригінал абі-
турієнт пред’являє особисто);
7. Витяг з трудової книжки (для осіб, які мають стаж практичної роботи);
8. Можна подавати документи, які підтверджують успіхи в навчанні, гро-
мадській діяльності, роботі;
9. Паспорт (свідоцтво про народження для осіб, що не досягли 16-річного
віку) ОРИГІНАЛ та КОПІЯ;
10. Ідентифікаційний код (ксерокопія).
На вимогу абітурієнта відбіркова комісія завіряє копії документів.
До уваги абітурієнтів 9 кл.! Ідентифікаційний код можна отримати за міс-
цем проживання в податковій інспекції при пред’явленні свідоцтва про
народження.
До уваги вступників на платну форму навчання! Після результатів вступних випробувань
(конкурсу сертифікатів) необхідно заключити договір про навчання. Абітурієнти, що досяг-
ли 18-річного віку, можуть зробити це за власним паспортом та ідентифікаційним кодом.
Абітурієнти, що не досягли 18-річного віку, повинні заключати договір у присутності одно-
го з батьків, який має свій паспорт та ідентифікаційний код.
До зустрічі в РЕТК!
Гаряча лінія обласного управління освіти: 22-59-33, 26-75-74
Гаряча лінія Міністерства освіти і науки молоді та спорту України: (044) 481-32-15