Положення, інструкції

ПОЛОЖЕННЯ

Положення РЕТФК про внутрішню систему забезпечення якості освіти

Положення РЕТФК про організацію освітнього процесу

Положення РЕТФК про систему наскрізного контролю та оцінювання якості знань студентів

Положення РЕТФК про студентське наукове товариство

Положення РЕТФК про проведення практики

Положення РЕТФК про методичну раду

Положення РЕТФК про курсове проектування

Положення РЕТФК про дипломне проектування

Положення РЕТФК про академічну доброчесність

Положення РЕТФК про атестацію педагогічних працівників

Положення РЕТФК про вибіркові дисципліни

Положення РЕТФК про педагогічну раду

Положення РЕТФК про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників

Положення РЕТФК про рейтингове оцінювання роботи викладача

Положення РЕТФК про студентське самоврядування

Положення РЕТФК про школу педагогічної майстерність