Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості

Фахівець, молодший спеціаліст зі спеціальності 133 “Галузеве машинобудування” спеціалізація  “Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості» підготовлений до професійної діяльності по технічному обслуговуванню, ремонту, монтажу, налагодженню, відновленню та виготовленню деталей обладнання підприємств легкої промисловості та побутового обслуговування.

Молодший спеціаліст, призначений для роботи:

 • на виробничих підприємствах легкої промисловості та побутового обслуговування
 • ремонтних, монтажних і проектних організаціях на первинних посадах:
  • механіка – наладчика
  • майстра (бригадира) ремонтної дільниці
  • начальника РМЦ
  • інженера по обладнанню
  • помічника майстра
  • а також на посадах, які займають молодші спеціалісти з вищою освітою відповідно до типових, галузевих та інших номенклатурних посад.

Молодший спеціаліст технік-механік повинен уміти:

 • використовувати документацію дільниці та цеху, кваліфіковано користуватись документацією та оформляти її;
 • розробляти карти технологічних процесів розбирання та складання обладнання в процесі проведення ремонтних робіт;
 • виконувати технічні розрахунки, креслення, робити технічний опис і складати технічні вимоги до загального виду креслень; і- здійснювати технічне обслуговування та ремонти обладнання згідно з графіком;
 • здійснювати монтаж та демонтаж обладнання;
 • обґрунтовано підбирати матеріал для деталей та робити аналіз експлуатаційних можливостей конструкції.

Випускники коледжу здатні вчитися та системно мислити , відповідають за якість виконаної роботи, дотримуються безпеки життєдіяльності , мають базові уявлення з економіки та права, інформатики та інформаційних технологій, навички роботи в середовищі комп’ютерних мереж.