Ліцензії та сертифікати

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Відокремлений структурний підрозділ

Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж

Національного університету водного господарства та природокористування