Циклова комісія інформаційної діяльності та суспільних дисциплін

Мельник Максим Володимирович

Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст першої категорії

Циклова комісія мовознавства та суспільних дисциплін РЕТК НУВГП забезпечує процес оволодівання студентами науковими теоретичними знаннями, здійснює професійну підготовку, створює умови для творчо-пошукової діяльності. Викладачі комісії орієнтують студентів на високу активність навчально-пізнавальної та самостійної діяльності, впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: лекції-конференції, рольові та ділові ігри; інтерактивні методи навчання: мікрофон, мозковий штурм, проблемно-пошуковий метод, дискусію, роботу в малих групах, презентації тощо.

Нарижна Анжела Геннадіївна

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

Навозняк Віталій Георгійович

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Журавльова Ірина Миколаївна

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Лецкалюк Алла Миколаївна

Практичний психолог, викладач, спеціаліст другої категорії

Чередниченко Дмитро Віталійович

Викладач, спеціаліст другої категорії

Мазурок Роксолана Геннадіївна

Викладач, спеціаліст

Адамчук Яна Мирославівна

Викладач, спеціаліст другої категорії