Циклова комісія мовознавства та суспільних дисциплін

Гронь Віталій Матвійович

Голова циклової комісії, викладач, спеціаліст другої категорії

Циклова комісія мовознавства та суспільних дисциплін РЕТК НУВГП забезпечує процес оволодівання студентами науковими теоретичними знаннями, здійснює професійну підготовку, створює умови для творчо-пошукової діяльності. Викладачі комісії орієнтують студентів на високу активність навчально-пізнавальної та самостійної діяльності, впроваджують у навчальний процес активні форми роботи: лекції-конференції, рольові та ділові ігри; інтерактивні методи навчання: мікрофон, мозковий штурм, проблемно-пошуковий метод, дискусію, роботу в малих групах, презентації тощо.

Вокальчук Євген Лукашович

Завідувач навчально-методичним кабінетом, кандидат педагогічних наук, доцент, викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

Нарижна Анжела Геннадіївна

Викладач-методист, спеціаліст вищої категорії

Журавльова Ірина Миколаївна

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Навозняк Віталій Георгійович

Викладач, спеціаліст вищої категорії

Остапчук Наталія Анатоліївна

Викладач, спеціаліст першої категорії

Артемова Алла Миколаївна

Практичний психолог, викладач, спеціаліст другої категорії