Бухгалтерський облік

Бухгалтерія — це мистецтво. Професія, що вимагає таланту і терпіння. Особливий дар бачити за цифрами складний світ економіки у її взаємозв’язках і гармонії

Спеціальність 071 “Облік і оподаткування” спеціалізація «Бухгалтерський облік»

Робота бухгалтера — це те, без чого не обійтися жодній компанії: адже він веде облік доходів і витрат, контролює фінансові потоки, є правою рукою керівника фірми

Бухгалтер – це спеціаліст, завданням якого є:

– документування всіх господарських операцій на підприємстві;

– ведення аналітичного та синтетичного обліку активів та зобов’язань;

– складання фінансової та податкової звітності;

– аналіз фінансового стану підприємства;

– надання керівництву підприємства правдивої інформації про фінансовий стан для прийняття правильних управлінських рішень.

Фахівець з бухгалтерського обліку може працювати бухгалтером, ревізором, аудитором.

Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку повинен знати:

 • податкове, господарське та трудове законодавство;
 • положення (стандарти) бухгалтерського обліку;
 • план рахунків бухгалтерського обліку;
 • методику заповнення первинних документів, регістрів обліку та форм звітності;
 • методику проведення аналізу фінансового стану підприємства;
 • основи роботи з комп’ютерною технікою.

Компетенції  молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку:

 • здатність застосовувати стандарти обліку та інші нормативні документи;
 • ураховувати основні економічні закони ;
 • здійснювати ефективне ділове спілкування;
 • здатність використовувати інформаційні технології для вирішення практичних завдань з питань обліку і аналізу.

Молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку повинен вміти:

 • організовувати ведення обліку на підприємстві відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 • вчасно реагувати на зміни законодавства;
 • професійно вирішувати поставлені задачі;
 • вести первинний, аналітичний та синтетичний облік відповідно до встановлених вимог;
 • використовувати сучасні інформаційні програмні продукти з питань обліку.